Moduły enova365
     Jesteśmy autoryzowanym partnerem enova365.
Dostarczamy i wdrażamy wszystkie moduły systemu enova365.
Moduły podstawowe

Moduł CRM

Moduł Handel

Moduł Księga Handlowa

Moduł Kadry-Płace

Moduł Projekty

Moduł Workflow

Moduł BI
Moduły dodatkowe enova365
Pulpity enova365